Bruto s.r.o. - slovenský výrobca váh a vážiacich systémov

Naša spoločnosť - váš partner na mieru

Spoločnosť Bruto s.r.o sa od roku 1993 zaoberá vývojom, výrobou, montážou a servisom elektronických váh a váhových systémov. Do roku 2009 sme realizovali viac ako 300 váhových aplikácií v Slovenskej a Českej republike.

Spol. Bruto má zavedený, udržovaný a využívaný interný systém kvality.

Náš team

V našom tíme dvadsiatich kmeňových zamestnancov vám vieme poskytnúť služby v oblasti poradenstva pri výbere vhodného vážiaceho systému, ktorý vám následne vyrobíme na mieru podľa vašich požiadaviek.

Samozrejmosťou je poskytovanie záručného aj pozáručného servisu na všetky naše výrobky.

Ďalšie informácie o nás

Sme registrovaný výrobca váh v zmysle zákona č.142/2000 Z.z. – rozhodnutím ÚNMS SR č.:R/I-086/2002.

Firma Brutto s.r.o. je taktiež členom Cechu a Únie výrobcov váh SR, asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P.