OKAMŽITÁ VÝMENA Pozri v plnej veľkosti
BRUTTO s.r.o.

OKAMŽITÁ VÝMENA

Kód produktu: OV18

Túto službu je možné zakúpiť k vybraným váham v našej ponuke. Ak si zakúpite túto službu spoločne s vybranou váhou, ktorú bude potrebné počas záručnej doby reklamovať, zabezpečíme výmenu váhy za rovnaký, alebo lepší model na naše náklady. Vďaka tejto službe si môžete byť istý, že nezostanete dlhší čas bez váhy v prípade jej poruchy.

Viac podrobností

Dostupnosť: Na sklade

(98 kusov na sklade)

quantity up quantity down

18,00 € s DPH

Poštovné od 3 Eur s DPH cez Zásielkovňu

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostných bodov. Spolu získate 3 bodov ktoré bude možné vymeniť za kupón v hodnote 0,60 €.


Definícia pojmov:

Okamžitá výmena

 • je služba rozširujúca záručné podmienky o riešenie záručnej závady okamžitou výmenu za nový tovar.

 • Služba trvá v období záručnej lehoty

 • K jednému produktu je možné zakúpiť jednu OKAMŽITÚ SLUŽBU

Predávajúci

Brutto s.r.o. so sídlom: Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 44533870, DIČ: 2022754239, IČ DPH: SK2022754239, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 23003/T

Kupujúci

je fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre svoju osobnú potrebu či za účelom podnikania s týmito výrobkami.

Zakúpenie služby Okamžitá výmena spoločne s tovarom

 • služba je k dispozícii pre každého kupujúceho

 • službu je možné uplatniť pri tovare označeným logom OKAMŽITÁ VÝMENA

 • kupujúci si vyberie pri výbere tovaru či má o danú službu záujem.

 • služba je na doklade uvedená, ako samostatná položka

 • cena služby je 10% z hodnoty tovaru

 • zakúpením služby kupujúci potvrdzuje súhlas s riešením záručnej reklamácie výmenou za nový tovar v rovnakej alebo vyššej kvality, so zhodnými parametrami od rovnakého alebo iného výrobcu.

Spätné zakúpenie služby Okamžitá výmena

 • Spätné zakúpenie tejto služby nie je možné.

Uplatnenie Okamžitej výmeny

 • predávajúci si môže službu uplatniť v prípade používania tovaru v súlade s návodom k použitiu a spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používaniu výrobku.

 • Službu nie je možné uplatniť v prípade opotrebenia výrobku spôsobené jeho používaním, pretože opotrebenie nie je možné reklamovať.

 • Služba sa vzťahuje na výrobky s neporušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovým číslom...

 • Službu nie je možné uplatniť v prípade:
  - mechanickým poškodením tovaru,
  -elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
  -používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,   chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určený
  -neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  -tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
  -tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy
  -tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 • Okamžitá výmena sa nevzťahuje na pridané a dokúpené príslušenstvo, diely a doplnky výrobku, ako napr. batérie, káble, adaptéry.

 • Pre uplatnenie služby Okamžitá výmena musí kupujúci s reklamovaným tovarom doručiť kópiu nákupného dokladu obsahujúceho službu Okamžitá výmena.

 • O spôsobe riešenia a uplatnenia služby kupujúci informuje predávajúci emailom s nasledujúcimi údajmi: meno, priezvisko, tel. kontakt, názov výrobku, popis závady, číslo dokladu o kúpe

  Uplatnenie služby

 • Predávajúci zakúpením služby súhlasí, že pri jej uplatnení mu môže byť, vzhľadom k skladovým zásobám, ponúknutý tovar so zhodnými či lepšími parametrami od rovnakého čí iného výrobcu.

 • Predávajúci sa zaručuje:
  - V prípade záručnej vady okamžitou výmenou tovar
  - Doručenie nového tovaru v rozmedzí 48h

 • Počet uplatnení nárokov na odstránenie vád tovaru v období platnosti zakúpenej služby nie je obmedzený. Služba sa vzťahuje aj na novo vydaný tovar.

 • V prípade nezabezpečenia okamžitej výmeny je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu za danú službu čím sa služba stornuje.

  Prenesenie služby

 • Prenesenie platnosti Okamžitej výmeny na tretiu osobu nie je možné 

  Ukončenie služby

 • Službu Okamžitej výmeny je možné vypovedať zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci podstatným spôsobom poruší podmienky služby.

 • V prípade výpovedi vráti predávajúci časovo alikvotnú čiastku zaplatenú zákazníkom pri uzatvorení podmienok služby. Okamžitá výmena končí pri konci zákonnej záruky tovaru.

 • Vystavením dobropisu na tovar so službou Okamžitej výmeny zaniká táto služba dňom vystavenia dobropisu.

 • V prípade, že na tovar je predávajúcim vystavený dobropis v zákonnej záruke, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu pomernú čiastku za nevyužitie služby Okamžitej výmeny. Pri výpočte pomernej čiastky sa za každý začatý mesiac od zakúpenia služby odpočítajú 4% z uhradenej čiastky za službu.

 • V prípade, že Predávajúci nebude schopný službu zaistiť (teda parametricky či cenovo adekvátna náhrada nebude na sklade), zaväzuje sa predávajúci vystaviť dobropis na službu v jej plnej pôvodnej výške.

Vložením tejto služby do košíka kupujúci vyjadruje súhlas s vyššie spomenutými podmienkami.  

Ohodnoťte tento produkt

OKAMŽITÁ VÝMENA

OKAMŽITÁ VÝMENA

Túto službu je možné zakúpiť k vybraným váham v našej ponuke. Ak si zakúpite túto službu spoločne s vybranou váhou, ktorú bude potrebné počas záručnej doby reklamovať, zabezpečíme výmenu váhy za rovnaký, alebo lepší model na naše náklady. Vďaka tejto službe si môžete byť istý, že nezostanete dlhší čas bez váhy v prípade jej poruchy.

Ohodnoťte tento produkt

13 iných prodktov v tej istej kategórii